5 Eylül 2014 Cuma

cemalnur sargut sözleri,cemalnur sargut aşk sözleri                                           CEMALNUR SARGUT SÖZLERİ

"O'na yöneliş huzur ve mutluluk demektir."


"Tasavvuf Hz. Peygamber'in (sav) ahlakını yaşama şeklidir."


"Hakikate ermenin yolu kendine kötülük edeni affetmektir."


Kabir, vücut demektir. Eğer bu âlemde vücudun arzu ve istekleri içimizde takılıp kalmışsa kabir azâbı olur. Îmanlı insan için zaman, Allah’ın her an yeni bir şanla tecellisini seyretmekten ibârettir. 


Dilin şükrü dâima Allah’ı anmasıdır. Kalbin şükrü hâdiselere karşı içinde cehennemler kurulmamasıdır. Onun için vücudumuzun her organı şükretmedikçe Allah’a şükretmiş olmayız.


"Bir kapı kapanırsa mutlaka daha güzel bir kapı açılır."


Eğer ben hatasız olsaydım Allah beni yok eder, hatalı kul yaratırdı. Ayet öyle söylüyor. Ama önemli olan hataları tekrarlamamaktır.


Annenin en büyük görevi çocuğuna iman aşılamaktır; o zaman çocuğunu zırhlar. Bu zırhla çocuk da kendini Allah’a yakın hisseder, en güzel çeyiz budur.


Alemde başka hiçbir varlık olmadığını idrak etmeye görmek denir.


Elif, kendisinden sonra gelen harflere bitişmez ancak diğer bütün harfler kendisine bitişir. Elif harfinin bu özelliği, tüm mahlûkatın yüce yaratıcıya muhtaç olduğunu ama O’nun hiç kimseye muhtaç olmadığını hatırlatır.

Cemalnur Sargut 


Tövbe insanın eksikliğini, hiçliğini hissetmesi demektir. Tövbe insana en büyük lûtuftur. Bu hal, 'Allahım sen varsın ve ben yokum' demektir ve Allah’ı görmek için ilk adımdır. Yokluğumuzu hissetmek, onun sonsuz varlığını idrak etmek, görmektir."

Bir gönüle girmek; bir gönül elde etmek, bir kalbi fethetmek, bir insanı sevindirmek, insanların sevgisini, saygısını, güvenini ve hoşnutluğunu kazanmaktır. Gönül haccı budur.
Cemalnur Sargut 


Gerçek hürriyet nefsin bağlarından kurtulmaktır. Hiçbir kimse ben hürüm demekle hür olamaz. Gerçek hür insan iştahının, arzu ve içgüdülerinin kölesi değil onların efendisi olandır.
Cemalnur Sargut 


İnsanın evladını, ana babasını sevmesi, eşini sevmesi ya da herhangi birini sevmesi nefis için değil Allah için olmalıdır. Eğer herkesi ve her şeyi o sevgilinin parçası diye seversen karşındaki insanın güzel taraflarını daha çok görmeye başlarsın.
Cemalnur Sargut 


İnsan kendi nefsini yok ederek kendine fayda bulur. Çünkü nefis tekamülünü engelliyor arzu ve istekler. Bir yandan da bütün hayvanat, insana katıldığı ölçüde insanlık makamına yükselir.”
Cemalnur Sargut


"Sevgilinin mükemmeliğini idrak ettiğinde, O'nun her bir varlıktaki değişik tecellisi seni etkilemez ki, bu hal kusur görmeyi ortadan kaldırır."Adem'in elif'ini idrak ,Allah'ı idraktir .Mim,Muhammed'i idraktir. İdrak yaşamaktır. Adlarını anmak idraktir. CEMALNUR SARGUt

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder