18 Eylül 2013 Çarşamba

Aslan Burcu Ve Özellikleri

Aslan Burcu Ve Özellikleri,Aslan Kadını,Aslan Erkeği,Aslan Kadını Özellikleri, Günlük Aslan Burcu,Bedava Aslan Burcu Özellikleri

Aslan burcu olanlar yaz ortasında ve güneşin dünya üzerinde en fazla gücünü gösterdiği günlerde dünyaya gelirler. Aynı, güneşin bu hali gibi, onlarda insanlara güçlerini gösterip, sözlerini daha fazla dinletmek için çaba gösterirler. Yöneticilik aslan burcunun özellikleri arasında önemli bir yer tutar. Bu özellikleri sayesinde daha küçük yaşlardan itibaren arkadaşları ve hatta ailelerini yönetmeye başlarlar. Ebeveynlerin aslan çocuklarının bu yapılarına karşı hassas olmaları ve onları zorlamamaları önemlidir. Çünkü yönetme arzusu onların engel olamadıkları bir duygudur. Eğer fikirlerine değer verilmez, baskıya maruz bırakılırlarsa, zor kullanır ve bütün duvarları yıkabilirler.
Aslan burcu olanlar öğrencilik hayatlarında sınıf başkanı, oyunlarda kral yahut kraliçe olurlar. Oyun dahi olsa yönetilmekten hoşlanmazlar. Sıcak kanlılık ve duygusallık ta, aslan burcunun özellikleri arasında sayılabilir. Güneşin yönettiği bu insanlar büyük kırılmalar yaşamamışlarsa çok sıcakkanlı olurlar. Kolay iletişim kurar, çabuk samimi olurlar. Kısa zamanda her girdikleri ortamda ilgiyi üzerlerine toplarlar. Aslanların kendilerine saygıları çok fazladır. Kendilerine duydukları bu saygının aynısını çevrelerinden de beklerler. Zaten saygısızlığı asla kabul etmezler.
Her hangi bir şeyi gösterişli hale getirmek ya da öyleymiş gibi sunmak ta aslan burcunun özellikleri arasındadır. Aslanlar yapıları itibarı ile gösterişten ve gösterişli şeylerden hoşlanırlar. Bu yüzden onları bir şeyleri aktarırken biraz abartılı bulabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerini anlatırken de aynı tutumu sergileyebilirler. Aslanların bu huyları çevrelerince hemen keşfedilir ve genellikle zararlı olarak görülmez.

Aslan Burcunun Temel Özellikleri

Aslan burcunu tanımlayan on temel özellik:
  1. Yöneticilik ve organizasyon kabiliyeti: Aslan burcu olanlar cesur ve atılgan bir yapıya sahiptirler. Yöneticilik onların doğuştan gelen bir özelliğidir. Otoriter yapıları onları hem iyi bir yönetici ne hem de organizatör yapar. Planlama ve motivasyon konusunda da oldukça başarılıdırlar.
  2. Gurur: Gurur aslan burcunun en temel özelliklerinden birisidir. Asla kimseden yardım almaktan hoşlanmazlar. En insani yardımlaşmalar bile bir anda aslanlar için gurur meselesi olabilmektedir. Bu gurur bazen kibre de dönüşebilir.
  3. Konfor tutkusu: Aslanlar konforlu bir yaşam tarzından hoşlanırlar. Hangi kültür ve ekonomik seviyede olurlarsa olsunlar, imkanları ölçüsünde konforlu bir hayat sürerler.
  4. Duygusallık: Aslanlar romantizme meyillidirler. Aşırı hassas ve duygusal bir yapıya sahiptirler. Çabucak kırılırlar. Tepkileri de aşırı olur. Çabucak hiddetlenirler. Sinirli iken yaptıklarından pişmanlık duyarlar.
  5. Sabit fikirlilik: Kendi fikirlerini başkalarına kabul ettirme konusunda ısrarcıdırlar. Genellikle kendi fikirlerini doğru kabul ederle ve kolay kolay fikirlerini değiştirmezler.
  6. Alicenaplık: Yüce gönüllülük, cömertlik ve yardımseverlik, aslan burcunun özellikleri arasındadır. Aslanlar başkalarına yardım etmek, onların sorunları ile ilgilenmekten zevk alırlar.
  7. Yavaş ama doğru karar alma: Aslanlar acele karar verme konusunda başarılı değildirler. Genelde yavaş karar verirler ama kararları çoğunlukla doğrudur. Aldıkları kararı uygulama ve uygulatma konusunda da son derece ısrarcı olurlar.
  8. Samimiyet ve dostluk: Aslan burcunun özellikleri itibarı ile ikiyüzlülükten nefret ettiğini söyleyebiliriz. Aslanlar düşündüklerini açıkça söylerler ve her kesinde böyle olmasını beklerler. İlişkilerinde sıcak ve sevgi doludurlar.
  9. Enerji ve dinamizm: Güneşin yönetiminde olmaları sebebi ile enerjileri sürekli yenilenebilir özelliktedir. Güçlü yapıları uzun süre çalışabilmelerine olanak tanımaktadır.
  10. Sorun çözme: Aslan burçları sorun çözme konusunda son derece yaratıcıdırlar. Büyük bir fikir zenginliğine sahiptirler ve en zor problemleri çözerken dahi sakin ve kendilerinden emindirler.

Aslan Burcunun Uyum Özellikleri

Malum her burcun kendine has özellikleri var. Bu özellikler burçların dünyaya bakış açısını ve olaylara karşı olan değer yargılarını belirliyor. İşte uyum analizleri de bu özelliklere göre yapılıyor. Astrolojik veriler dahilinde yapılan uyum analizleri %100 bir kesinlik ifade etmeseler de, önemli ip uçları veriyorlar. En azından o burcun özellikleri arasındaki olmazsa olmazlar ve tolere edilebilecek olanlar, belirlenmiş oluyor. İlişkiler konusunu bir çok etkileyen faktör vardır. Astrolojik veriler dışında değerlendirilmesi gereken bu konular, gelenekler, yetişme tarzı ve bölgesi, şartlanmalar gibi önemli etkileyicilerdir. Bunun dışında, sahip olunan imkanlar da, davranışları etkileyebilmektedir. Örneğin, aslan burcunun özellikleri arasında bulunan lükse düşkünlük, ancak imkanlar ölçüsünde değerlendirilebilecek bir konudur. Aslan burcunun bu özelliğini okurken, onun savurgan olduğu kanaatine varılmamalı, aslanların imkanları ölçüsünde bir tutum takındıklarını dikkate almalıdır.
Sitemizde yer verdiğimiz aslan burcunun uyum özellikleri genel astrolojik kurallar çerçevesinde yapılmaktadır. Aslan burcunun diğer on bir burçla olan uyum analizleri, hem aslan burcunun özellikleri ve hem de diğer burçların astrolojik özellikleri dikkate alınarak yapılmaktadır.

Aslan Burcunun Gösteriş Özellikleri

Aslan burcu olanlar kendilerini sürekli bir sahnede gibi görürler. Sanki her kes onları izliyor, hareketlerini takip ediyor gibidir. Aslanlar da bu duruma uygun hareket ederler ve her hareketlerine bir gösteriş durumu hakimdir. Aslan burcunun özellikleri arasında çok dikkat çeken bu durum, kesinlikle riyakarlık anlamında değildir. Onlar çok gururlu ve ihtişamlı oldukları için mecburen böyle davranırlar. Belki utangaç ve çekingen bir aslan tanıyorsunuzdur. Bence bu kesinlikle yanıltıcı bir tespittir. Çünkü içe dönük bir aslan yoktur aslında. Yaşadıklarının etkisi ile sessiz bir dönem geçiriyor olsalar da tüm aslanlar çevrelerini yönetme hakkını kendilerinde bulurlar. Hem bu konuda başarılıdırlar, hem de bunu sağlayabilecek donanımlara sahiptirler. Eğer tüm aslanların dışa dönük ve güçlü olduğuna inanmıyorsanız, gururlarının kırıldığı bir anda onları izleyin. Ne kadar ihtişamlı bir şekilde kendisini savunduğunu göreceksiniz.
Genel özellikleri gereği aslan burcunun her işini bir gösteriye dönüştürdüğünü söyleyebiliriz. Konuşmaları ve hareketleri onları tam bir yönetici olarak lanse eder. Gösteriş merakı, aslan burcunun özellikleri arasında önemli yer tutar. Bazıları yaşlandıkça bu hallerinden taviz verseler de, bu ancak belirli bir sınıra kadardır.

Aslan Burcu Övülmekten Hoşlanır

Övülmek ihtiyacı, aslan burcunun özellikleri arasında en tipik olanlardandır. Hemen hemen bütün aslanlar övülmekten hoşlanırlar. Yerilmektense en nefret eden burçtur aslan burcu. Çünkü egoları çok güçlüdür. Her zaman ilgi odağı olmak isterler. Toplum içinde ihmal edilmeyi kaldıramayan bir yapıya sahiptirler. Eğer ilginin üzerlerinden kaydığını görürlerse, son derece usta hareketlerle hemen ilgi odağı olmayı başarırlar. Aslan burcunun özellikleri değerlendirildiğinde, kendilerini diğerlerinden üstün görme eğilimleri dikkat çeker. Eğer onların üstünlüklerini görmezden gelir, hele hele onları eleştirirseniz, asla bir arada olamazsınız. Övülmek ve takdir edilmek aslanlar için yaşamsal bir öneme sahiptir. Enerjilerinin kaynağı durumundadır. Eleştirildiklerinde tüm enerjilerini yitirirler. Aslan burcunun özellikleri arasından bu en önemli olanını bilenler için gönül almak çok kolaydır. Çünkü ne kadar öfkeli ve hırslı bir halde olurlarsa olsunlar övgü karşısında yelkenleri suya indirirler.
Aslan burcu ile sağlıklı bir ilişki kurmak istiyorsanız onun eleştirilmekten ne kadar nefret ettiğini ve övülmeye ne kadar ihtiyaç duyduğunu bilmek zorundasınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder